TVORBA WEB STRANOK | WEBDESIGN | WEBHOSTING TVORBA WEB STRANOK | WEBDESIGN | WEBHOSTING TVORBA WEB STRANOK | WEBDESIGN | WEBHOSTING
 
 
load
produkty
tvorba web stránok, webdesign, tvorba www stranok, tvorba internetovych stranok

V priebehu krátkeho času (spravidla do 7 dní) sme Vám schopní vytvoriť kvalitnú internetovú stránku s originálnym grafickým spracovaním, prehľadnú a intuitívne ovládateľnú aj pre menej zdatných návštevníkov. Stránky sú optimalizované tak aby sa rýchlo načítavali a boli dobre viditeľné na väčšine prehliadačov. Samozrejmosťou je aj ich optimalizácia pre vyhľadávacie roboty najznámejších vyhľadávačov ako Google, Zoznam, Yahoo atď, tak aby Vašu stránku každý našiel...

Naša spoločnosť venuje veľkú pozornosť aj vývoju zákazkových internetových a intranetových aplikácií, šitých na mieru potrieb klienta. 

Vyvíjame vlastné riešenia na podporu elektronického obchodovania, aplikácie na správu obsahu stránok zo strany klienta a ďalšie rôzne aplikácie na zlepšenie obsahu a efektívnosti internetových stránok.

Profesionálny webhosting - umiestnime vaše stránky na kvalitných a rýchlych serveroch so správou e-mailov, ktoré sú zabezpečené priamo na serveroch proti nevyžiadanej pošte a vírusom.

Spoločnosť MaM Multimedia s.r.o. ponúka pripojenie do siete internet prostredníctvom viacerých alternatív, od klasického Dial-UP pripojenia, ISDN, cez DSL, mikrovlnné pripojenie, až po pevné digitálne okruhy. Našou snahou je zabezpečiť rýchle, spoľahlivé a zároveň cenovo dostupné pripojenie pre široké spektrum zákazníkov, či už sú to malé firmy, veľké podniky, alebo bytoví zákazníci

Spoločnosť MaM multimedia s.r.o. pokrýva všetky fázy tvorby a výroby firemných materiálov, od základných návrhov súvisiacich s firemnou kultúrou, voľbou vhodného charakteru prezentácie firmy, grafických návrhov, spracovanie pre tlač, zabezpečenie tlače a prípadnú distribúciu materiálov.

Využívame najnovšie spôsoby tvorby multimediálnych titulov so zameraním na internetové technológie, ktoré umožnujú vďaka ich rozšírenosti využívať multimediálny titul v akomkoľvek prostredí.

Počítač, ktorý si od nás zákupite, bude spoľahlivý a bezproblémový. V prípade potreby je možné doplniť Váš existujúci počítač o nové periférie, či modernejšie komponenty.

Nie sme školiacim strediskom v pravom slova zmysle. Ťažiskom ponúkaných školení je naša odbornosť. Tým sa roszah školení organizovaných našou spoločnosťou zužuje len na oblasť internetu.


 

PRIPOJENIE DO INTERENTU

Spoločnosť MaM Multimedia s.r.o. ponúka pripojenie do siete internet prostredníctvom viacerých alternatív, od klasického Dial-UP pripojenia, ISDN, cez DSL, mikrovlnné pripojenie, až po pevné digitálne okruhy. Našou snahou je zabezpečiť rýchle, spoľahlivé a zároveň cenovo dostupné pripojenie pre široké spektrum zákazníkov, či už sú to malé firmy, veľké podniky, alebo bytoví zákazníci.

Dial-UP

Pripojenie sa uskutočňuje štandardným modemom po klasickej telefónnej linke. Okrem mesačného paušálu za používanie služby je nutné platiť Slovak Telecomu za čas strávený na internete, rýchlosť počítania telefónnych impulzov je závislá na tom, či surfujete počas slabej alebo silnej prevádzky. Ide o najmenej kvalitné no cenovo najdostupnejšie riešenie pripojenia na internet, využívané najmä bytovými zákazníkmi.  

cena: 249 Sk / mesiac alebo 2499 Sk / rok (ušetríte 489 Sk)


ISDN

Pripojenie sa uskutočňuje prostredníctvom ISDN modemu cez ISDN linke zriadenú telekomunikáciami. Jedná sa približne o 2x rýchlejšie pripojenie oproti dial up pripojeniu. Daňou je vyššia cena za prevádzku ISDN linky, ktorú musíte platiť telekomunikáciám.

cena: 299 Sk / mesiac alebo 2990 Sk / rok (ušetríte 598 Sk)


cena: už od 860 Sk / mesiac


Mikrovlnné pripojenie

Pripojenie ponúka spoľahlivé riešenie bezdrôtového prístupu k sieti Internet a je vhodné pre menšie a stredné firmy. Vďaka pripojeniu k sieti GTS budete môcť využiť časovo a dátovo neobmedzeného prístupu od 64 kbs do 2 Mbps. Používané technológie a stály dohľad zaručujú plynulý a bezporuchový prenos dát, ktorý zabezpečuje aj bezkonkurenčná konektivita do národnej siete SIX rýchlosťou 1GBps a do medzinárodnej siete Ebone rýchlosťou 2 x 2,5 Gbps.

Cena služby WIRELESS INTERNET zahŕňa

  - neobmedzený časový prístup do siete Internet
  - neobmedzený objem prenesených dát
  - prenájom a konfiguráciu smerovača CISCO
  - prevádzkovanie a údržba sekundárneho DNS servera
  - zaistenie reverznej adresy k pridelenému IP priestoru
  - komplexné zabezpečenie webhostingu
  - konfigurácia a oživenie pripojenia LAN prípojného miesta podľa pripojenia
  - pridelenie IP adries, podľa počtu užívateľov
  - záložné ISDN Dial-up pripojenie
  - sledovanie vyťaženosti linky všetkých prípojných miest
  - zabezpečenie priebežnej podpory pri tech. zmenách na strane prípojného miesta
  - 24/7 hot-line servis
  - zákaznícky servis
  - bezplatné konzultácie a poradenstvo

cena: už od 4990 Sk / mesiac

Leased line

Pripojenie sa uskutočňuje po špeciálnom okruhu ST, ktorý je vyhradený len pre pripojeného na internet. Kvalita pripojenia závisí od rýchlosti prenajatého pevného okruhu, od čoho závisí aj cena. Tento spôsob pripojenia je vhodný pre stredné a veľké firmy, ktoré vyžadujú trvalé a spoľahlivé pripojenie.

cena: už od 4500 Sk / mesiac (nezahŕňa cenu za prenájom okruhu od ST)

V prípade, že sa neviete rozhodnúť, ktoré z pripojení je najvhodnejšie práve pre Vás, neváhajte nás kontaktovať a naši pracovníci Vám ochotne poradia.
 
 
REGISTRÁCIA DOMÉN

Je vaša doména ešte voľná?

 www. .
 NAJ.sk 

NAJNOVŠIE PROJEKTY
[06.11.2007] - MOJMILACIK.SK - CHOVATE?SKÉ POTREBY
Špecializovaný internetový obchod zameraný na predaj kvalitných chovate?ských potrieb pre domácich milá?ikov. V ponuke nájdete kvalitné krmivo pre psy aj ma?ky, lie?ivá, misky, pelechy, košíky, preravky, oble?enie, hra?ky, vodítka, obojky, náhubky a množstvo iného sortimentu. Obchod využíva najnovšiu verziu nášho MaM SHOP systému s množstvom doplnkových modulov.

http://www.mojmilacik.sk

[07.04.2007] - MESTO ŽILINA, OFICIÁLNA STRÁNKA MESTA
Ako dlhoro?ní správcovia a tvorcovia oficiálnej internetovej stránky mesta sme sa rozhodli vytvori? po štyroch rokoch novú verziu, ktorá sp??a modernejšie trendy a nároky. Stránky boli redizajnované do novej podoby, komplexnou zmenou prešla naviga?ná štruktúra, ktorá je roz?lenená do kategórií MESTO, OB?AN, PODNIKATE?, NÁVŠTEVNÍK. Celý obsah je preh?adnejšie rozdelený aj na titulnej strane so spravodajstvom, pribudli mestské úradné oznamy, komplexná administrácia dokumentov, nová verzia inzercie a mnoho ?alších funkcií. V rámci testovacej prevádzky si stránky získali popularitu ob?anov mesta a návštevníkov a sú najnavštevovanejšou stánkou nášho regiónu. V spolupráci s mestom Žilina a ?alšími inštitúciami plánujeme stránky dop??a? o ?alšie funkcie užito?né pre ob?anov.

http://www.zilina.sk

[25.03.2007] - SHOPLINE E-OBCHOD ADIDAS A NIKE
Internetový online obchod špecializovaný na predaj zna?kového oble?enia ADIDAS a NIKE. Tovarové položky sú preh?adne za?lenené do príslušných kategórií, tovar je možné objednáva? pod?a parametrov a celú ponuku si klient spravuje cez administra?né rozhranie. Obchod využíva najnovšiu verziu nášho MAM SHOP systému s množstvom rôznych funkcií a jednoduchou obsluhou. Systém je optimalizovaný pre vyh?adávacie roboty a má rozsiahle administra?né rozhranie pomocou ktorého klient môže spravova? nielen databázu tovaru, ale aj zákazníkov a vybavovanie objednávok.

http://www.shopline.sk

[20.03.2007] - MMS CONTRA, s.r.o.
Spolo?nos? MMS Contra, s.r.o. zabezpe?uje búracie a výkopové, murárske a tesárske, a železiarske práce. Prezentácia menšieho rozsahu obsahuje základné informácie o spolo?nosti, referencie, cenník služieb, kontakté informácie, kontaktný formulár a prelinkovanie na partnerov.

http://www.mmscontra.sk

[10.03.2007] - MICHAL DIVIŠ ARCHITEKTI, s.r.o.
Internetová imidžová prezentácia pre poprednú architektonickú kanceláriu v regióne, ktorá projektuje najmä komplexné developerské projekty pre ve?kých investorov. Stránky sú robené technológiou FLASH. Návštevník má možnos? pozrie? si všetky potrebné informácie a novinky z diania spolo?nosti, ako aj aktuálne referencie v podobe pekných vizualizácií. Prezentácia je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku.

http://www.mda.sk
VYBRANÉ REFERENCIE