ZKL KINEX, a.s.
Internetová stránka ložiskovej skupiny ZKL KINEX.